Technikum

Lokalizacja

województwo: małopolskie
powiat: Powiat wielicki
gmina: Niepołomice
miejscowość: Niepołomice

Informacje

Typ szkoły / placówki: Technikum
Patron szkoły: Ojca Świętego Jana Pawła II
Złożoność: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

Technikum
Pl. Kazimierza Wielkiego 1
32-005 Niepołomice
Poczta: Niepołomice
telefon: 0122811516
fax: 0122811694
strona internetowa: www.lo-niepolomice.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Technikum (Niepołomice), jest to Technikum.

Statystyka

Liczba uczniów: 186
Liczba oddziałów: 8
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0

Organ prowadzący

Gmina
województwo: małopolskie
powiat: Powiat wielicki
gmina: Niepołomice